Tablet isključi, VIVO Play-u se priključi!

Tablet isključi, VIVO Play-u se priključi!

VIVO Play vam predstavlja program kompletne podrške u savladavanju školskih i predškolskih obaveza. Dobrodošli na dečiju kreativnu radionicu! Tablet isključi, VIVO Play-u se priključi! 🤗🤗🤗