Winx i Spiderman u školi magije

Winx i Spiderman u školi magije

Dečija predstava Winx i Spiderman u školi magije – Subota 25. maj u 13h. VIVO SP. Bloom, vaša omiljena Vila-Winx je odlučila da pohađa školu magije. Vеžbala je da izgovara magične reči ali nije bila baš vešta u tome! Dešavale su se čudne stvari,koje je samo ona mogla da vidi i čuje… U jednom momentu, pri izgovaranju tih magičnih reči,pojavio se i SPIDERMAN! Njega je Ajsi začarala i izgubio je moć da pomaže ljudima! Bloom pokušava da mu pomogne da povrati tu moć… Predstava je edukativnog tipa, zabavna, sa songovima i koreografijama.