Radno vreme

10h - 22h

Svakog dana
VIVO shopping PARK Logo

Šef tehničkog održavanja

OPIS POSLA:

Poslovi tehničkog održavanja objekta

Poslovi tehničkog uređenja zakupljenog prostora

Savetuje direktora u vezi programa iz tehničkog održavanja

Savetuje direktora u pogledu finansijske opravdanosti programa uređenja

Daje direktoru finansijsku procenu svih programa

Predlaže program rada, plan razvoja i osnove poslovne politike u okviru svog delokruga poslova

Primenjuje propisane procedure beleženja podataka

Kontrola rada i koordinacija svih zaposlenih u sektoru higijene, održavanja zelenila i čišćenja snega

Kontrola rada i koordinacija svih trećih lica

Obučava i prati bezbedno i pravilno korišćenje opreme u svakodnevnom radu

Uspostavlja nove parametre za novu elektro opremu i instalacije

Obavlja i druge poslove odeređene zakonom, statutom i opštim aktima, i po nalogu direktora

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

VII stepen stručne spreme elektrotehničke, građevinske ili mašinske struke

5 godina radnog iskustva na poslovima tehničkog održavanja objekata

Poznavanje rada na računaru

Potvrde o završenim obukama bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite