Radno vreme

10h - 22h

Svakog dana
VIVO shopping PARK Logo

Tehničar održavanja

OPIS POSLA:

Kontrolisanje i održavanje opreme u predmetnoj nepokretnosti poslodavca (grejanje, ventilacija, vodovod,klimatizacija, elektro instalacija i sl.)

Sprovođenje preventivnih planova za održavnje tehničkih sistema

Izvšavanje svih neophodnih zadataka koji garantuju pravilno funkcionisanje objekta

Analiziranje i otklanjanje nastalih kvarova i preventivno održavnaje opreme

Priprmanje propisnih procedura beleženja podataka

Praćenje ispravnosti rada tehničke opreme

Izveštavanje poslodavcca o svim intervencijama i utrošenom materijalu

Koordinacija i supervizija svih trećih lica uključujući službu obezbeđenja, čišćenja, izvođača radova i baštovana

Obučava i prati bezbedno i pravilno korišćenje sve opreme u svakodnevnom radu

Uspostavlja procesne parametreza novu elektro opremu i instalaciju

Drugi poslovi po nalogu poslodavca

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

IV stepen stručne spreme

5 godina radnog iskustva na poslovima tehničkog održavanja objekata

Poznavanje rada na računaru

Potvrde o završenim obukama bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite