Predstava Maša i medved

Predstava Maša i medved

Drugari pozivamo Vas u nedelju 7. oktobra u 12:30h da pogledamo predstavu “Maša i medved” i zajedno obeležimo “dečiju nedelju” u VIVO shopping PARK-u. Predstava je veoma dinamična baš kao i sam crtani film sa mnoštvom zanimljivih situacija u kojima se Maša jako dobro snalazi, zajedno sa medvedom koji je u predstavi predstavljen kao velika mašina podrška u svakoj situaciji. Glumci predstave su se potrudili da deci na veoma zanimljiv i duhovit način prikažu raznolikost likova I da deci objasne na veoma duhovit način zašto je dobro biti vredan, radan i pametan.